Ventilatie systeem C of D kiezen?

Er zijn vier basissystemen om te ventileren. Deze zijn het A-, B-, C- en D- systeem. 

Afhankelijk van de aanwezigheid van natuurlijk of mechanische ventilatie onderscheiden de systemen zich.

Systeem A is natuurlijke aan- en afvoer.
Systeem B is mechanische aan- en natuurlijk afvoer. Dit wordt zelden toegepast.
Systeem C is natuurlijke afvoer en mechanische aanvoer. Bijvoorbeeld een dampkap.
Systeem D is mechanische aan- en afvoer, dit wordt ook dikwijls balansventilatie genoemd.

Systeem A

Aangezien we ervan uitgaan dat alles goed geïsoleerd en lekdicht is in een moderne woning moeten er operingen voorzien worden die natuurlijke ventilatie toelaten. In oude woningen is meestal vanzelf een systeem A aanwezig door de kieren en spleten. De problemen ontstaan wanneer we isolatie aanbrengen of de ramen vernieuwen.

Systeem B

Systeem B wordt zo goed als nooit toegepast. Systeem B heeft ongeveer dezelfde eigenschappen als systeem C. De toevoerlucht kan geconditioneerd worden. Er ontstaan wel problemen met condensvorming op de ramen.

Systeem C

Systeem C wordt standaard al toegepast bij een dampkap. Tijdens het koken willen we de dampen en geuren direct naar buiten sturen. Aangezien er dikwijls ook vet in de afgevoerde lucht aanwezig is, is het interessant om dit rechtstreeks naar buiten af te voeren.

Een systeem C  voor ventileren van de volledige woning is goedkoper dan een systeem D. Het toestel bevat maar 1 ventilator, geen warmtewisselaar en geen filters. De kanalen die moeten voorzien worden zijn enkel de afvoerkanalen. We moeten wel boven onze vensters roosters voorzien waar de verse lucht aangezogen kan worden , deze worden dikwijls onterecht niet meegeteld bij het berekenen van de prijs. De lucht die we langs de roosters binnenvoeren is ongezuiverd en onverwarmd. Dit wordt door veel gebruikers als onaangenaam ervaren, zeker wanneer het raam uitgeeft op een drukke straat. Het geluid dat zo ook naar binnen komt zorgt voor extra hinder. Het gevoel van tocht is hier het grootst.

Systeem D

Een systeem D of balansventilatie heeft zowel mechanische afvoer als mechanische toevoer. Deze moeten naar buiten voorzien worden, op voldoende afstand van elkaar geplaatst om geen kortsluiting tussen verse en vervuilde lucht te krijgen.

De beide luchtstromen worden gefilterd. De verse lucht gaat door een groffilter en fijnfilter. Zo is wanneer de kanalen voldoende onderhouden worden de lucht binnen zuiverder dan de buitenlucht.

De luchtstromen worden door een warmtewisselaar gestuurd zodat de warmte van de afgevoerde lucht doorgegeven wordt aan de verse, toevoer lucht. Extra voor en/of naverwarming zorgt voor optimaal comfort.

In aankoop is systeem D duurder dan systeem C. In het toestel zitten namelijk twee ventilatoren, een warmtewisselaar, filters en optioneel verwarmingselementen, bypassen,...
Het kanaalnetwerk is ook een stuk uitgebreider. Er zijn wel geen speciale roosters boven de vensters nodig. Door de warmterecuperatie in de warmtewisselaar kan er tot 30% op de stookkosten bespaard worden. Zo zullen op termijn de initiële meerkosten van een D-systeem teruggewonnen kunnen worden.

 Keuze

Wij raden altijd een D-systeem aan, zeker voor nieuwbouw en passiefhuizen. Het comfort is hoger, de lucht is zuiverder en de kosten worden op termijn uitgespaard. Wanneer de ventilatie bij ontwerp goed ingerekend wordt vraagt het installeren slechts een kleine extra inspanning.

Bij renovatie is een D-systeem soms heel moeilijk te integreren omdat de nodige ruimte voor de kanalen niet voorzien is. In dit geval kan het interessanter zijn om te werken met een C-systeem.