Onderhoud systeem C versus systeem D?

Kanalen van ventilatiesystemen moeten altijd onderhouden worden. Afhankelijk van welk type kanaal en de vorm is de periode tussen twee onderhoudsbeurten meer of minder.

Kanalen worden op termijn vuil. Ookal is het kanaal antistatisch. Neerdwarrelend stof zal op de kanalen blijven liggen onafhankelijk van de gebruikte kanalen. 

Sick building syndroom

Het Sick Building Syndrome (SBS) is het fenomeen waarbij mensen ziek worden door in een bepaald huis te leven. Dit is meestal het gevolg van te goed geïsoleerde woningen die onvoldoende geventileerd kunnen worden (vervuilde, vochtige lucht blijft in de woning hangen) of ventilatiesystemen die niet onderhouden worden (vuil stapelt zich op in de kanalen en daarin ontwikkelen zich bacteriën, schimmels,...).

We hebben dagelijks ongeveer 1kg eten nodig, 2 liter water en 15 000 liter lucht. Gezonde lucht binnen, waar we 70-90% van onze tijd doorbrengen, is dus zeker geen overbodigheid.

Wat is het best C of D?

Een veel gebruikt argument voor C-systemen is dat de lucht in het kanaalwerk altijd naar buiten afgeblazen wordt en dus geen lucht naar binnen blaast. Zo zou een C-systeem geen SBS veroorzaken terwijl de toevoerkanalen van D-systemen wel een oorzaak zou zijn. Helaas is dit een foutief argument voor C-systemen.

In het vuil van de kanalen ontwikkelen zich de bacteriën en schimmels. Deze groeien het best bij vochtige en warme temperaturen. De ruimtes die afzuiging nodig hebben zijn meestal de warmste en vochtigste (keuken, badkamer, wc,...) Ook materialen van in de woning blijven hierbij in de buizen achter. Dit zijn materialen van de woning zelf, materialen van de bewoners en materialen van alle voorwerpen die zich in de woning bevinden en materialen die vrijkomen bij handeling zoals bijvoorbeeld vetten bij het koken. Al deze organische en niet organische materialen worden in zowel C- als D-systeem afgezogen.

In de toevoerkanalen van een D-systeem komt, omdat deze gefilterd wordt in het toestel, meestal enkel fijn stof voor. De lucht is doorgaans ook minder vochtig in dit type kanalen. Deze lucht is ook gefilterd en dus "schoner" dan de buitenlucht of de toevoerlucht bij C-systemen.

Het SBS wordt is in de meeste gevallen een gevolg van een slecht onderhouden afvoerkanaalwerk. C versus D heeft dus voor SBS in deze optiek een gelijkaardig effect.

Wanneer het C-systeem regelmatig uit en ingeschakeld wordt wegens vraaggestuurd ventileren komt de vervuiling door trillingen bij het opstarten terug in de woning terecht. Door het comfort naar warmte toe die een D-systeem biedt is een volledig uitschakelen van de ventilatie niet nodig. Het extreem variëren van de ventilatie zoals in C-systeem om niet te veel koude lucht binnen te hebben is ook minder nodig. In dit opzicht is het dus mogelijk dat een C-systeem zelfs slechter is voor het SBS dan een D-systeem.

Conclusie

Elk ventilatiekanaalwerk heeft reiniging nodig, zorg er bij het ontwerp al voor dat dit mogelijk is. Laat u niet vangen door het argument dat een C-systeem veiliger is voor het SBS dan een D-systeem, dit is zeker niet het geval! Een D-systeem heeft inderdaad meer buizen om te onderhouden, maar meestal is de toevoer droog fijn stof wat heel gemakkelijk te reinigen is. De afvoerkanalen zijn in beide gevallen gelijkaardig. De lucht binnen is bij een D-systeem zuiverder dan een C-systeem.