Ventilatiedebieten bepalen

Bij nieuwbouw, bijbouw of grote verbouwingen is het verplicht om te ventileren. De minimale ontwerpdebieten zijn ook vastgelegd in regels. 

Basisprincipes

  • Vermijd de verspreiding van vervuilde lucht. Vocht en geuren worden best zo snel mogelijk afgevoerd.
  • Het is niet mogelijk om lucht te stockeren in een woning, in = uit. Als er lucht wordt toegevoerd moet deze ook ergens worden afgevoerd. Dit principe geldt voor de volledige woning maar ook kamer per kamer en best ook per verdieping.
  • Voor optimale luchtkwaliteit wordt in elke kamer verse lucht ingeblazen en de vervuilde afgezogen. Dit kost veel energie omdat al deze lucht opgewarmd moet worden. Daarom mag vanuit de wetgeving verse lucht toegevoerd worden in "droge" ruimtes en verontreinigde lucht in "natte" ruimtes. De lucht moet kunnen doorstromen tussen deze ruimtes en kan zo door gang, hall en/of trappenhuizen gaan. De nodige debieten worden vastgelegd in de Belgische norm: NBN D50-001.

Debietbepaling

De algemene regel voor toe- en afvoer is 3,6m³/h per m² vloeroppervlak. 

Voor sommige ruimtes wordt een minimumdebiet opgelegd. Er is ook een bovengrens dat niet moet worden overschreden ookal berekend de basisregel een groter debiet. Het minimumgebied moet kunnen gerealiseerd worden, bij ontwerp kan altijd het debiet hoger gedemensioneerd worden door de ontwerper.

Toevoer

Afvoer

De doorstroomopeningen moeten berekend worden op de debieten die aan en/of afgevoerd worden in de desbetreffende ruimte.

Voorbeeld

Een keuken van 10m² vloeroppervlak heeft volgens de algemene regel 36m³/h debiet. Maar het minimumdebiet is 50m³/h dus moet er in deze keuken 50m³/h geventileerd worden.

Een keuken van 25m² vloeroppervlak heeft volgens de algemene regel 90m³/h debiet. Maar dit mag beperkt worden tot 75m³/h.

Een keuken van 18m² vloeroppervlak heeft volgens de algemene regel 64,8 m³/h nodig. 

Deze debieten zijn de berekende minimum debieten. Als ontwerpdebiet kunnen we deze aanhouden of verhogen om de ventilatie in balans te brengen.