Textielkanalen toevoer, verdeling of diffusie

Bij textielkanalen kunnen verschillende methodes worden toegepast om lucht in de ruimte te verdelen. Het kanaal kan gebruikt worden voor ventileren, koelen en verwarmen. Aafhankelijk van het gebruik wordt de keuze van toevoeropeningen gemaakt.

Diffusie mogelijkheden bij een textielkanaal

Prihoda biedt volgende mogelijkheden aan:

  • A) doorlaatbare stof
  • B) microperforaties
  • C) perforaties
  • D) nozzles
  • E) uitlaatadapter
Deze mogelijkheden hebben elk hun eigen bereik en worp.
 
"textielkanalen diffusiemogelijkheden" title="textielkanalen diffusiemogelijkheden"
V= A+B+C+D+E

Doorlaatbare stof

De stof is in dit geval zodanig geweven dat de lucht door het weefsel kan verdeeld worden. De verser lucht wordt op deze manier door verdringing in de ruimte gebracht. Er worden zo geen luchtstromen geïnduceerd. Deze techniek laat kan gebruikt worden om stofopstappeling op het kanaal te beperken en condensvorming te voorkomen.

Microperforaties

Microperforaties zijn kleine gaatjes (0,2-0,4mm) die in de stof gemaakt worden. Dit wordt bij prihoda met laser gedaan. Net zoals doorlaatbare stof zullen microperforaties de lucht verdringen in de ruimte. Deze techniek wordt voornamelijk gebruikt wanneer er onder het kanaal mensen werken of aanwezig zijn. De snelheden van de luchtstromen zijn beperkt en garanderen zo het comfort.

Perforaties

Perforaties zijn gaatjes in de stof groter dan 4mm. Deze zijn zoals de microperforaties bij Prihoda in de stof gelasert. Als de kanalen iets hoger hangen of de lucht moet horizontaal ver genoeg geraken, dan wordt er met perforaties gewerkt. De snelheid van de lucht is dan voldoende groot om deze afstanden te overbruggen. De lucht in de ruimte wordt op deze manier ook geïnduceerd. 

Nozzles

Soms is het nodig om extra grote afstanden te overbruggen. In zo'n gevallen moet de luchtstroom goed gevormd zijn. Om dit te doen wordt een nozzle voorzien. Deze richt de luchtstroom nog meer in de richting van de te bereiken plaatsen. Bij Prihoda is er keuze tussen vaste en verplaatsbare textiel Nozzles.

Uitlaatadapter

Uitlaatadapters worden gebruikt om lucht aan te sluiten op een ander kanaal. Dit kan zowel op een tweede textielkanaal zijn als op een andere toepassing.

 

Terug naar textielkanalen                                                                                             Woordenlijst-Vademecum