Functies van textielkanalen

Onze PRODUCTEN zijn kanalen/collectoren, voor perfecte luchtverdeling van eender welke verwarmde, gekoelde of geventileerde lucht. We onderscheiden overdrukkanalen (pulsie), ontworpen voor luchtverdeling, en negatieve druk (extractie) kanalen voor het afzuigen van lucht uit eender welke ruimte.

Luchttoevoer en diffusiemogelijkheden

Luchtstroom V door het textielkanaal gebeurt via een van de uiteinden of via de vermelde uitblaasopeningen in één van de hieronder beschreven methodes :

A - via doorlaatbare stof
B - via microperforatie – 0.2 – 0.4 mm gaatjes in de stof
C - via perforaties – gaatjes groter dan 4 mm
D - via nozzle – zie hoofstuk 5 voor meer uitleg
E - via een uitlaatadapter – lucht wordt naar een ander circuit geleid.

Dit houdt in dat : V = A+B+C+D+E

(elk van de waarden A, B, C, D, E kan 0 zijn)

 

Lucht wordt verdeeld door de stof via perforaties van diverse diameters en/of microperforaties. Combinaties van perforaties en microperforaties samen met het ontwerp van de openingen bieden ons tal van variaties en luchtsnelheden. De reikwijdte van de opties begint met de verdeling van de lucht bij lage snelheden en gaat door tot aan gerichte luchttoevoer bij grote afstanden. Kleine gaatjes, met diameter van 0,2 – 0,4 mm, genoemd microperforaties, zijn bedoeld voor de verdringing van de lucht. In geval van gerichte luchttoevoer wordt er gebruik gemaakt van een reeks grotere gaten, perforaties genoemd, welke beschikbaar zijn vanaf 4 mm. Het is belangrijk rekening te houden met de temperatuursverschillen bij de berekening van de luchtsnelheid op een bepaalde afstand.

Textielkanalen zijn een universeel luchtverdeelsysteem die het ganse gamma, van eender welk gevraagde flow, kunnen bedekken. We bereiken het gevraagde stromingsprofiel door de correcte uitblaasmethode te kiezen. Al de verschillende uitblaasmethodes kunnen eventueel gecombineerd worden in één kanaal.

Worp

 

De luchtstroom is afhankelijk van de statische druk en het temperatuursverschil. De luchtstroom verandert telkens wanneer één van deze parameters wijzigt.

De luchtsnelheid, gemeten over verschillende afstanden t.o.v. het kanaal, kan perfect berekend worden via onze software, welke keer op keer verder wordt ontwikkeld en verbeterd. Deze houdt rekening met alle ingevoerde gegevens (dwz. statische druk, positie en afmetingen van de inblaas, drukverliezen en temperatuursverschillen).

 

Voorbeelden van luchtstroomgrafieken, ontworpen door het Prihoda Design softwareteam.

 

In het algemeen wordt bij textielkanalen gebruikt gemaakt van dezelfde luchtsnelheden als bij traditionele (galva)kanalen. De maximale toe te passen luchtsnelheid is afhankelijk van het aerodynamisch geluid, welke gepaard gaat met de desbetreffende plaatsing/omgeving. Te hoge inblaaswaarden kunnen vooral trillingen van de stof veroorzaken. Specifieke condities zoals inblaaswaarde, uitblaaspatroon, statische druk, gewicht en keuze van de stof moeten zeer goed overwogen worden. Neem contact met ons op voor het maken van een juiste selectie.
Voorbeelden van verschillende uitblaaspatronen via rooktest, in de testruimte van Prihoda.

  1. Uniforme microperforatie
  2. Gestructureerde microperforatie
  3. Gestructureerde perforatie
  4. Close-up van uitblaas via perforaties

 

Principes van het terugnamekanaal


Perforaties worden uitsluitend gebruikt voor luchtinlaat bij het terugnamekanaal.

A) Luchtuitlaat via adapter

B) Luchtinlaat via perforaties

C) Luchtuitlaat

 

Luchtgeleiding via aftakkingen


Kanalen vervaardigd uit niet-doorlaatbaar materiaal, of geïsoleerde kanalen ( zie geïsoleerd en geluidsdempend textielkanaal ), voeren de warme lucht naar de plaats van bestemming. We weten perfect de aftakkingen, verlopen en andere hulpstukken te produceren voor eender welke situatie.

Omtrent PRIHODA sro

PRIHODA sro

Prihoda heeft zich het logo van de vlinder aangemeten omdat zij geloven dat de vlinder hun product symboliseert. Vlinders gebruiken lucht om zich te verplaatsen en komen in vele vormen en maten voor. Ze zijn tevens mooi, licht en kleurrijk net zoals hun product.