Speciale technieken

Membraankanalen 

Twee verschillende modes toegepast in 1 kanaal. Een membraan, welke vervaardigd is uit een lichte, niet-doorlatende stof, wordt bevestigd in het midden van het textielkanaal. Het membraan is aangesloten op een membraanarm, welke wordt aangestuurd via een servomotor. Het membraan dekt de bovenste of de onderste helft van het textielkanaal, afhankelijk van de functie. Bij gebruik voor verwarming wordt de bovenste helft van het textielkanaal inwendig afgedekt, en wordt de lucht naar beneden gestuwd via de perforaties. Bij gebruik in mode koeling dekt het membraan het onderste gedeelte, en wordt de lucht verdeeld via de microperforaties aan de bovenzijde.

FLAP:

Tool welke de omschakeling tot stand brengt tussen functie koelen/verwarmen. Het is vervaardigd uit PLS/NLS of PLI/NLI stof (in functie van gevraagde brandwerendheid), het interne gedeelte en de uitwendige constructie zijn vervaardigd uit gegalvaniseerd staal. De lengte is altijd 400 mm. Het systeem omvat eveneens een servomotor van 220 V of 24 V.

KANAAL:

Het membraan dekt telkens die ene helft van het kanaal, in functie van de gewenste toepassing.

 BELANGRIJKE INFORMATIE QUA GEBRUIK:

  • De maximale luchtsnelheid in het begin van het kanaal mag 6,0 m/s (risico op beschadiging van het membraan bij hogere waarden) bedragen.
  • Enkel van toepassing bij ronde kanalen.

Terugnamekanaal 

Deze kanalen kunnen slechts in rechthoekig of driehoekig formaat worden geproduceerd. Een goede aanspanning van de stof, zowel in lengte als in hoogte is absoluut noodzakelijk. In de lengte is de aanspanning voorzien via het opspansysteem met vijs, in de hoogte wordt dit voorzien via draadstangen of met gewichten in het geval van de driehoekige kanalen. De lucht wordt in het kanaal opgezogen via de perforaties, welke over de ganse lengte van het terugnamekanaal kunnen voorzien worden. Voor gelijkmatige of opbouwende afzuiging, voorzien we telkens een andere toepassing met de perforaties. We anticiperen hiermee waar frequente reiniging van zulke kanalen absoluut vereist is. Het terugnamekanaal kan perfect uit de draagstructuur gehaald worden, dit mede het plaatsen van ritsen, en op die manier ook makkelijk worden gereinigd. Bij gebruik van het PMI of NMI materiaal, zal het kanaal eveneens antibacterieel behandeld zijn.

 

Terugnamekanaal met het aluminium structuur

Links: Detailtekening van het rechthoekig kanaal
Rechts: Detail van het driehoekig terugnamekanaal  

 

Geïsoleerd en geluidsdempend textielkanaal 

Het wordt gebruikt voor vermindering van thermische verliezen, als overbrugging van niet-geconditioneerde ruimtes, tussen de machinekamer en de ruimte waar de lucht verdeeld wordt. Als isolatie is er gebruik gemaakt van een goeie 4 cm niet-geweven polyesterweefsel welke genaaid is tussen het inwendige licht-gewicht en de uitwendige (meestal) middelzware stof. Aan de buitenzijde kan eender welk van onze materialen worden gebruikt. Het aan elkaar naaien vermindert de dikte van de isolatie tot ca. 20-30 mm. De behaalde thermische weerstand bedraagt 1.8 W/m2K. We leveren standaard stukken van 2 meter, inclusief interne vormring om de 2 meter. Deze kanalen hebben eveneens een zeer effectieve geluidsreductie.


Aanpasbare lengte 

8 verstelbare riemen, rondom het textielkanaal genaaid. Als we elk van deze riemen tot dezelfde afstand brengen, kunnen we het kanaal verlengen of verkorten. Het is de bedoeling het kanaal te kunnen aanpassen tijdens de uitvoering op de werf.

GEBRUIKSVOORWAARDEN :

  • Aanpasbaar stuk met een maximale lengte van 1500 mm welk kan geredu¬ceerd worden tot 500 mm.
  • De diameter moet met ongeveer een 25 % vergroot worden om de locale drukverliezen op te vangen.
  • Enkel voor ronde kanalen, groter dan diameter 250.
  • Alleen voor de PMI, PMS, NMI, NMS, PLI, PLS, NLI, NLS stoffen. 
  • Aanpasbare stukken kunnen geen ingenaaide rubberen strips bevatten

Links: lengte 500, onder: doorsnede
Midden: lengte 1000, onder: doorsnede
Rechts: lengte 1500, onder: doorsnede 

Aanpasbare bocht 

8, in de lengte, verstelbare riemen (idem als verstelbare lengte) zijn gelijkmatig genaaid rond de omtrek van het ronde textielkanaal.
Door het inkorten van een welbepaald deel/stuk, verandert het aantal graden van de bocht. De hoek van de bocht kan men op verschillende manieren terug wijzigen via de geplaatste riemen :

Het plaatsen van 2 verstelbare bochten maakt het mogelijk eender welk obstakel in de praktijk perfect te omzeilen.

Textiel nozzle Voor diffusie op lange afstanden

Door middel van een textielnozzle kan een veel langere luchtworp bekomen worden dan via perforaties. Afhankelijk van de statische druk en delta T kunnen luchtworpen boven de 20 meter bekomen worden. Er bestaat de mogelijk tussen een vast of verplaatsbare nozzle, beiden lijken zeer goed op elkaar. De verstelbare nozzle kan met een goeie 45 ° graden aangepast worden. Riemen en plooien zijn bedekt door de stof en inwendig is een regelklep ingenaaid om de stroom eender wanneer te kunnen aanpassen.

Links: vaste nozzle
Rechts: Aanpasbare nozzle

Opspansystemen

Verbetert de werking en het esthetisch uitzicht

Opspanning via schroef in het profiel

Het spansysteem in de rail helpt om eventuele kreuken uit de stof te verwijderen, welke zijn veroorzaakt door het transport of de verpakking. De rekbaarheid van de stof laat toe dat het kanaal met een goeie 0,5 % kan verlengd wor¬den. Om die reden is het textielkanaal dan ook 0,5 % korter dan de opgegeven waarde in het ontwerp. De installatie¬procedure is vastgelegd in de montage-instructies.

GEBRUIKSVOORWAARDEN: We raden aan dit opspansysteem te gebruiken wanneer mogelijk, bijvoorbeeld in iedere installatie met aluminium profielen.

Opspanring in de bodem

Links: Bevestigd in het midden van het kanaal voor aanspanning aan de muur 
Rechts: Bevestigd in het profiel, voor opspanning via het plafond

Interne vormringen

Worden gebruikt om de vorm van het rond kanaal te behouden, zelfs als deze niet opgeblazen zijn.

Vormringen

Vervaardigd uit hittebestendige kunststof (voor diameter > 400 mm), roestvrij staal of van platte aluminium profielen. Deze vormringen worden intern of extern geplaatst via velcro, met een standaard afstand van 500 mm.Via de velcro zijn ze makkelijk verwijderbaar tijdens onderhoudswerken.

Linksboven: Opgeblazen kanaal met vormringen
Rechtsboven: Kanalen met vormringen zonder luchttoevoer
Linksonder: Gedetailleerde weergave van vormringen via velcro
Rechtsonder: Kanalen met vormringen zonder luchttoevoer

Stangen

Worden eveneens gebruikt ter verbetering van de esthetiek van de kanalen zonder luchttoevoer. Worden bevestigd aan de binnenzijde van het kanaal via 2 ingenaaide uitsparingen, en vastgeklemd in het midden via een velcro. Wordt gedemonteerd bij onderhoudswerken aan het textielkanaal. Het kan een goedkoper alternatief zijn dan het gebruik van vormringen.

Links: Textielkanaal met stangen zonder luchttoevoer
Rechts: Opgeblazen textielkanaal met stangen

 

Anti-turbulentiekegels

Anti-turbulentiekegels worden gebruikt voor het egaliseren van de stroom, het aanpassen van hoge snelheden van de ventilator of aanpassingsstuk. De plaatsing ervan kan vibraties vermijden, doch, veroorzaakt wel een supplementair drukverlies.

EQ: kegelvorm
EQS star: stervormig, ingenaaid in het kanaal
EQC cylinder: cylindervormig, met ring, bodemloos
EQP pot: 'Pot' cylindervomrig met ring en bodem

 

Regelklep

Het is een afgeknotte kegel van zeer doorlatend textiel, waarvan de kleinere diameter kan worden aangepast met behulp van een ingenaaide stropklem. Een regelklep heeft in het begin dezelfde diameter als het kanaal en nul drukverlies wanneer volledig geopend. Bij dichtstroppen betekent dit uiteraard een maximaal, lokaal drukverlies. De instelling kan vrij eenvoudig gebeuren, op elk moment, via de ritssluiting.

 

Andere mogelijkheden

Katrol

Een gans kanaal kan via een welbepaalde plaats samengetrokken worden via het katrolsysteem op de rail. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt bij zeer moeilijke, bijna niet toegankelijke installaties.

Antistatische stof

Antistatisch stoffen zijn bestemd voor gebruik in lokalen, waar het opwekken van statische elektriciteit tussen het weefsel, leidingen en de grond vermeden moet worden.

Verschuifbare in/uitlaat

Verschuifbare in/uitlaten kunnen op textielkanalen voorzien worden via velcro, waardoor een speling kan bekomen worden van een goeie 80 mm. Dit lost tal van situaties op waar de tekening/voorbereiding niet exact strookt met de realiteit.

Combinatie van verschillende halfronde kanalen naast elkaar

Verschillende halfronde kanalen naast elkaar genaaid. Hogere debieten worden hierdoor mogelijk, ondanks de geringe hoogte die gebruikt wordt.

Manometer

De statische druk in een textielkanaal kan makkelijk worden gedetecteerd door middel van een manometer. Een verhoogde druk, boven een bepaalde waarde, te wijten aan vervuiling, kan een indicatie zijn om het kanaal te moeten wassen.

 

Omtrent PRIHODA sro

PRIHODA sro

Prihoda heeft zich het logo van de vlinder aangemeten omdat zij geloven dat de vlinder hun product symboliseert. Vlinders gebruiken lucht om zich te verplaatsen en komen in vele vormen en maten voor. Ze zijn tevens mooi, licht en kleurrijk net zoals hun product.